Organisatie

Hoe steken de Terwindtvaarders organisatorisch in elkaar?

Waterscouting De Terwindtvaarders maakt deel uit van Scouting Nederland en bestaat uit een beheerstichting en een (groeps)vereniging. De stichting beheert de materiële zaken zoals de vloot en de accommodatie in Pol. De (groeps)vereniging is een rechtspersoon, deze heeft een democratische organisatiestructuur waarin de leden vertegenwoordigd zijn. Vereniging de Terwindtvaarders heeft de materiële zaken in bruikleen van de stichting. Meer achtergrondinformatie over stichtingen en vereniging is terug te vinden in het huishoudelijk reglement van Scouting Nederland. Bij de Terwindtvaarders bestaat het bestuur van de beheerstichting en vereniging uit dezelfde personen.

De organisatiestructuur van de Terwindtvaarders ziet er als volgt uit:

Organisatiestructuur TWV

De groepschipper heeft als rol de tussenpersoon te zijn tussen de stafteams, het bestuur en de ouder(s)/verzorger(s). U kunt met de groepschipper contact opnemen door op zijn naam te klikken in het organogram.

De jeugdleden zijn ingedeeld in drie leeftijdscategorieën, in scouting termen heten dit speltakken. Bij de waterscouting kennen we Dolfijnen (8 tot 12 jr.), Zeeverkenners (12 tot 16 jr.) en Wilde Vaart (16 tot 18 jr.). Elke speltak heeft weer een schipper die tussenpersoon is tussen stafteam, groepschipper en ouder(s)/verzorger(s). Om meer te weten te komen over de speltakken of om de betreffende schippers te benaderen kunt u in het organogram op de speltak klikken.

Binnen een vereniging, worden afspraken gemaakt. Je kunt ze beschouwen als huisregels die zorgen voor binding en verantwoording. Eigenlijk zijn het voorwaarden voor goed functioneren in de organisatie. Deze afspraken zijn vastgelegd in het huishoudelijk reglement van Scouting Nederland. Als Terwindtvaarders zijn we aangesloten bij Scouting Nederland en volgen we deze huisregels.

Groepschipper Dolfijnen Zeeverkenners Wildevaart

© 2002-2021 Terwindtvaarders Heel